۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي
logo titlefa title
home
1397/08/15 جلسات دفاع از آبان 1397 به بعد
جلسات دفاع از آبان 1397 به بعد
 رديف روز  تاريخ  ساعت  رشته
 سه شنبه
97/09/06
14:00
حقوق
2
پنجشنبه
97/09/15
12:30
حسابداري
3
پنجشنبه
97/09/15
14:00
حقوق
4
دوشنبه
97/09/19
11:00
كامپيوتر
5
پنجشنبه
97/09/22
11:45
كامپيوتر
6
پنجشنبه
97/09/22
13:30
حسابداري
7
پنجشنبه
97/09/29
13:00
مديريت بازرگاني
8
جمعه 
97/09/30
10:00
حسابداري-دكتري
 9 چهارشنبه97/10/05
11:00
فناوري اطلاعات
10
 پنجشنبه97/10/06
12:45
برق - مخابرات
11
 پنجشنبه 
97/10/13
10:00
كامپيوتر
 12پنجشنبه
97/10/13
11:00مديريت
13
پنجشنبه
97/10/13
12:00
كامپيوتر
14
سه شنبه
 97/10/189:00معماري
 15 سه شنبه
97/10/18
14:00حقوق
 16 سه شنبه
 97/10/18 13:00 حقوق
 17پنجشنبه
97/10/20
10:00
روانشناسي
18
 پنجشنبه97/10/20
13:00
روانشناسي
 19يكشنبه
97/10/23
11:00
برق
 20پنجشنبه
97/10/27
10:00
 مديريت بازرگاني
 21پنجشنبه
 97/10/2711:00
مديريت بازرگاني
 22پنجشنبه
97/10/20
09:00
روانشناسي
 23سه شنبه
97/10/25
 10:00معماري
24
 دوشنبه97/10/24
17:30
معماري
 25 دوشنبه97/10/24
16:00
معماري
 26 سه شنبه
97/10/25
09:00
معماري
 27سه شنبه
97/10/25
 10:00معماري
 28 پنجشنبه97/10/27
10:00
مديريت
 29 پنجشنبه 97/10/2711:00
مديريت
30
پنجشنبه
97/10/27
11:00
فناوري
 31پنجشنبه
97/10/27
 12:00 فناوري
 32 سه شنبه
97/10/25
 12:00روانشناسي
 33سه شنبه
97/10/25
12:30
روانشناسي
 34سه شنبه
97/10/25
14:00
 روانشناسي
 35 چهارشنبه97/10/26
10:00
برق
 36پنجشنبه
 97/10/27 09:00كامپيوتر
 37پنجشنبه
97/10/27
14:00
حقوق
 38پنجشنبه
97/10/27
16:00
حقوق
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
تعداد بازدید: 414
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3.5 تعداد کل امتیازها:2
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal