۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ فروردين
logo titlefa title
home
1397/08/15 جلسات دفاع از آبان 1397 به بعد
جلسات دفاع از آبان 1397 به بعد
 رديف
 تاريخ  ساعت  رشته
 
97/09/06
14:00
حقوق
2

97/09/15
12:30
حسابداري
3

97/09/15
14:00
حقوق
4

97/09/19
11:00
كامپيوتر
5

97/09/22
11:45
كامپيوتر
6

97/09/22
13:30
حسابداري
7

97/09/29
13:00
مديريت بازرگاني
8

97/09/30
10:00
حسابداري-دكتري
 9
97/10/05
11:00
فناوري اطلاعات
10

97/10/06
12:45
برق - مخابرات
11

97/10/13
10:00
كامپيوتر
 12
97/10/13
11:00مديريت
13

97/10/13
12:00
كامپيوتر
14

 97/10/189:00معماري
 15
97/10/18
14:00حقوق
 16
 97/10/18 13:00 حقوق
 17
97/10/20
10:00
روانشناسي
18

97/10/20
13:00
روانشناسي
 19
97/10/23
11:00
برق
 20
97/10/27
10:00
 مديريت بازرگاني
 21
 97/10/2711:00
مديريت بازرگاني
 22
97/10/20
09:00
روانشناسي
 23
97/10/25
 10:00معماري
24

97/10/24
17:30
معماري
 25
97/10/24
16:00
معماري
 26
97/10/25
09:00
معماري
 27
97/10/25
 10:00معماري
 28
97/10/27
10:00
مديريت
 29
 97/10/2711:00
مديريت
30

97/10/27
11:00
فناوري
 31
97/10/27
 12:00 فناوري
 32
97/10/25
 12:00روانشناسي
 33
97/10/25
12:30
روانشناسي
 34
97/10/25
14:00
 روانشناسي
 35
97/10/26
10:00
برق
 36
 97/10/27 09:00كامپيوتر
 37
97/10/27
14:00
حقوق
 38
97/10/27
16:00
حقوق
 39
97/11/01
14:00
حسابداري
 40
 97/11/01 15:00 حسابداري
 41
 97/11/01 16:00 حسابداري
 42
97/11/02
09:00
معماري
 43
 97/11/02 10:00 معماري
 44
 97/11/0211:00
معماري
 45
97/11/02
12:00
معماري
 46
97/11/02
13:00
معماري
 47
 97/11/0311:00
مديريت
 48
97/11/03
11:00
كامپيوتر
 49
 97/11/03 12:00 كامپيوتر
 50
 97/11/03 16:00 معماري
 51
 97/11/0317:00
مديريت
 52
97/11/04
08:00
مديريت
 53
 97/11/04 10:00 مديريت
 54
 97/11/04 12:00 مديريت
 55
 97/11/04 13:00 مديريت
 56
 97/11/04 14:00 مديريت
 57
97/11/04
15:00
 مديريت
 58
97/11/04
16:00
مديريت
 59
 97/11/08 10:00الهيات
 60
 97/11/08 09:00 الهيات
 61
 97/11/08 10:00 مكاترونيك
 62
 97/11/08 14:00 حقوق
 63
 97/11/08 12:00 پليمر
 64
 97/11/08 13:00 حقوق
 65
 97/11/08 10:00 پليمر
 66
 97/11/08 15:00 حقوق
67
 97/11/08 11:00 پليمر
 68
 97/11/08 14:00 عمران
 69
 97/11/08 15:00 عمران
 70
 97/11/08 11:00 مكاترونيك
 71
 97/11/09 12:00 عمران
 72
 97/11/09 10:00 كامپيوتر
 73
 97/11/09 12:00 نساجي
 74
 97/11/09 11:00 عمران
 75
 97/11/09 9:30 معماري
 76
 97/11/09 10:30 معماري
 77  97/11/10 09:00 كامپيوتر
 78  97/11/10 13:00 حسابداري
 79  97/11/10 14:00 حسابداري
 80  97/11/10 11:00 مكاترونيك
 81  97/11/10 15:00 قرآن و حديث
 82  97/11/10 14:00 برق
 83  97/11/10 10:00 بازرگاني
 84 97/11/11
10:00
بازرگاني
 85  97/11/11 11:00 كامپيوتر
 86  97/11/11 14:00 حقوق
 87  97/11/11 10:00 فناوري
88
 97/11/11
11:00
روانشناسي
 89 97/11/11
14:00
مديريت صنعتي
 90 97/11/11
 صنعتي
 91 97/11/11
 16:00حقوق
 92 97/11/11
15:00
حقوق
 93 97/11/11
13:00
حقوق
 94  97/11/11 13:00 الهيات
 95  97/11/11 11:00 بازرگاني
 96  97/11/11 12:00 بازرگاني
     
     
     
تعداد بازدید: 606
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3.5 تعداد کل امتیازها:2
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal