۱۳۹۷ شنبه ۳۱ شهريور
logo titlefa title
home
1395/05/07 فرمها
فرمها
  جدول راهنماي مخصوص پايان نامه هاي صنعت محوردانشگاه آزاد اسلامي كاشان
 رديف  جدول راهنما مشاهده
1 راهنماي مراحل تصويب واخذ كد پايان نامه صنعت محور دانلود

جدول فرم هاي مخصوص پايان نامه هاي صنعت محور
 رديف  نام فـــرم مشاهده
1 فرم پيشنهاده پايان‏ نامه‌ صنعت محور كارشناسي ارشد فرم شماره 1
2 فرم سمينار پايان نامه صنعت محور كارشناسي ارشد فرم شماره 2
 
جدول راهنماي مخصوص پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي كاشان
 
رديف جدول راهنما مشاهده
1 مراحل تصويب و اخذ كد پايان‌نامه‌ كارشناسي ارشد تا دفاع و تسويه حساب دانلود
2 راهنماي تكميل پيشنهاده پايان‌نامه­ كارشناسي ارشد دانلود
3 راهنماي ثبت پيشنهاده وپايان نامه كارشناسي ارشددرسايت ايران داك دانلود
4 راهنماي نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد دانلود
5 راهنماي دفاع از پايان­ نامه كارشناسي ارشد دانلود
6 راهنماي گزيده ايي از بخشنامه هاي مرتبط با پايان­ نامه كارشناسي ارشد دانلود

جدول فرم هاي مخصوص پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي كاشان
رديف نام فرم دانلود
1 فرم پيشنهاده پايان‏ نامه‌ كارشناسي ارشد فرم شماره 1
2 فرم ابلاغيه تصويب موضوع پايان‌نامه تحصيلي به دانشجو فرم شماره 2
3 فرم ابلاغيه تصويب موضوع پايان‌نامه تحصيلي به استادان فرم شماره 3
4 فرم اعلام آمادگي دانشجو جهت دفاع از پايان نامه فرم شماره 4
5 تعهدنامه انجام اصلاحات پايان‌نامه و تحويل نسخه‌هاي پايان‌نامه فرم شماره 5
6 فرم تحويل نسخه‌هاي پايان‌نامه صحافي شده كارشناسي ارشد بعد از دفاع فرم شماره 6
7 فرم اطلاعات پايان‌نامه‌ كارشناسي ارشد فرم شماره 7 (ب)
8 فرم گزارش پيشرفت كار سه‌ماهه پايان‌نامه كارشناسي ارشد فرم شماره 8
9 فرم حضور دانشجو در سه جلسه دفاع فرم شماره 9
10 اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد فرم شماره 10
11 تفاهم‌نامه پژوهشي با استادان راهنماي خارج از دانشگاه آزاد اسلامي فرم شماره 11
12 فرم منشور اخلاقي و  اصالت پايان نامه دريافت
13 كليه فرمها  فرمها

جدول راهنماي رساله دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي كاشان
رديف جدول راهنما مشاهده
1 مراحل تصويب و اخذ كد  رساله دكتراي تخصصي تا دفاع و تسويه حساب دانلود
2 راهنماي تكميل پيشنهاده رساله دكتراي تخصصي دانلود
3 راهنماي نگارش رساله دكتراي تخصصي دانلود
4 راهنماي دفاع از رساله دكتراي تخصصي دانلود
5 راهنماي گزيده ايي از بخشنامه هاي مرتبط با رساله دكتري تخصصي دانلود

جدول فرم هاي مخصوص رساله دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي كاشان
رديف نام فرم دانلود
1 پيشنهاده رساله دكتراي تخصصي فرم شماره 1
2 فرم ابلاغيه تصويب رساله دكتراي تخصصي به دانشجو فرم شماره 2
3 فرم ابلاغيه تصويب موضوع رساله دكتراي تخصصي به استادان فرم شماره 3
4 فرم اعلام آمادگي دانشجو جهت دفاع از رساله فرم شماره 4
5 تعهدنامه انجام اصلاحات رساله و تحويل نسخه‌هاي رساله فرم شماره 5
6 فرم تحويل نسخه‌هاي رساله صحافي شده دكتراي تخصصي بعد از دفاع فرم شماره 6
7 فرم اطلاعات رساله‌ دكتراي تخصصي فرم شماره 7 (ب)
8 فرم گزارش پيشرفت كار شش ‌ماهه رساله ‌ دكتراي تخصصي فرم شماره 8
9 فرم حضور دانشجو در سه جلسه دفاع فرم شماره 9
10 اطلاعيه جلسه دفاع از رساله براي دريافت درجه دكتراي تخصصي فرم شماره 10
11 تفاهم‌نامه پژوهشي با استادان راهنماي خارج از دانشگاه آزاد اسلامي فرم شماره 11
12
فرم تاييد مقاله اول جهت دفاع از رساله دكتري
 13فرم مقاله دوم جهت تسويه
 دريافت فرم
14 فرم منشور اخلاقي و  اصالت رساله  دريافت
15 كليه فرمها فرمها
تعداد بازدید: 4
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal