۱۳۹۷ پنج شنبه ۱ آذر
logo titlefa title
home
1395/05/07 فرمها
فرمها
جدول راهنماي مخصوص پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي كاشان
 
رديف جدول راهنما مشاهده
1 مراحل تصويب و اخذ كد پايان‌نامه‌ كارشناسي ارشد تا دفاع و تسويه حساب دانلود
2 راهنماي تكميل پيشنهاده پايان‌نامه­ كارشناسي ارشد دانلود
3 راهنماي ثبت پيشنهاده وپايان نامه كارشناسي ارشددرسايت ايران داك دانلود
4 راهنماي نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد دانلود
5 راهنماي دفاع از پايان­ نامه كارشناسي ارشد دانلود
6 راهنماي گزيده ايي از بخشنامه هاي مرتبط با پايان­ نامه كارشناسي ارشد دانلود

مرحله اول: مراجعه به استاد راهنما (با نظر مدير محترم گروه) و تعيين موضوع و تكميل فرم شماره 1 با رعايت مفاد جدول راهنما
 رديف                             جدول شماره1                   
   مشاهده          
1
فرم پيشنهاده پايان‏ نامه‌ كارشناسي ارشد(فرم شماره 1)
دانلود
 
توضيح : 
پس از تصويب پروپوزال در شوراي پژوهشي دانشگاه جهت مشاهده كد پايان نامه به  اينجا مراجعه نماييد.لازم به ذكر است 4 ماه پس از اخذ كد دانشجو مجاز به دفاع خواهد بود.    آخرين زمان مجاز براي نيمسال اول و دوم را از طريق كارشناس محترم تحصيلات تكميلي يا مدير محترم آموزش سوال گردد. (ترجيحا نيمسال اول تا قبل از نيمه اول ديماه و نيمسال دوم تا نيمه شهريور از پايان نامه خود دفاع نماييد )
(درصورت خالي بودن ظرفيت استاد راهنما براي دانشجو كد صادر خواهد شد )
 
مرحله دوم : يك ماه قبل از دفاع فرم هاي جدول شماره 2 را اخذ و اطلاعات خواسته شده را تايپ نماييد.
 
رديف جدول شماره 2
مشاهده
1
فرم اعلام آمادگي دفاع (فرم شماره4)
دانلود
2 فرم گزارش پيشرفت كار سه ماهه (فرم شماره8)
دانلود
 3  فرم حضور در سه جلسه دفاع (فرم شماره9)
 دانلود
 4  فرم ارزيابي مديريت پژوهشي  (فرم شماره11)
 دانلود
 5  كارنامه تحصيلي مهر و امضا شده اخذ از مدير آموزش
 
 
 ارائه فرم هاي شماره 8، 9 و 11 به همراه فرم اعلام آمادگي دفاع  الزامي مي باشد در غير اين صورت نمره پايان نامه از 16 محاسبه خواهد شد.
 
مرحله سوم : فرم هاي روز دفاع(توجه: اطلاعات خواسته شده بادقت تايپ گردد)

رديف
جدول شماره 3                          
مشاهده
1 صورتجلسه دفاع ورودي هاي ماقبل 95
دانلود
2 صورتجلسه دفاع ورودي هاي 95 به بعد
دانلود
 3  فرم تاييد هيات داوران
 دانلود
4
 فرم ارزيابي دفاع ورودي هاي ماقبل 95 (3 نسخه)
 دانلود
 5  فرم ارزيابي دفاع ورودي هاي 95 به بعد (3 نسخه)
 دانلود
 6  فرم تعهد انجام اصلاحات دانلود
7
فرم فرصت پذيرش مقاله (جهت دانشجوياني كه مايل به ارائه مقاله هستند)
دانلود
 8  فرم انصراف از مقاله
 دانلود
 9  فرم تعيين ارزش مقاله (ورودي هاي ماقبل 95 )
 دانلود
10فرم اطلاعات پايان نامه (فرم ب) همراه با سي دي word
دانلود
11 فرم اطلاعيه جلسه دفاع جهت نصب در برد ها
دانلود
12
فرم گزارش استاد ناظر از جلسه دفاع
دانلود
 
فرم هاي ارزيابي دفاع در سه نسخه با مشخصات استاد راهنما ، داور داخلي و داور خارجي تايپ گردد.
مرحله چهارم : بعد از دفاع
اصلاحات طبق نظر داوران حداكثر يك ماه انجام و پس از تاييد داوران در فرم شماره 6 (فرم تحويل نسخه) نسبت به صحافي اقدام نماييد.
 
 رديف              جدول شماره 4                                
 مشاهده
 
 فرم منشور اخلاقي و اصالت پايان نامه
 دانلود
 2  فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه(فرم شماره 6)
 دانلود
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
جدول راهنماي رساله دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي كاشان
رديف جدول راهنما مشاهده
1 مراحل تصويب و اخذ كد  رساله دكتراي تخصصي تا دفاع و تسويه حساب دانلود
2 راهنماي تكميل پيشنهاده رساله دكتراي تخصصي دانلود
3 راهنماي نگارش رساله دكتراي تخصصي دانلود
4 راهنماي دفاع از رساله دكتراي تخصصي دانلود
5 راهنماي گزيده ايي از بخشنامه هاي مرتبط با رساله دكتري تخصصي دانلود

جدول فرم هاي مخصوص رساله دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي كاشان
رديف نام فرم دانلود
1 پيشنهاده رساله دكتراي تخصصي فرم شماره 1
2 فرم ابلاغيه تصويب رساله دكتراي تخصصي به دانشجو فرم شماره 2
3 فرم ابلاغيه تصويب موضوع رساله دكتراي تخصصي به استادان فرم شماره 3
4 فرم اعلام آمادگي دانشجو جهت دفاع از رساله فرم شماره 4
5 تعهدنامه انجام اصلاحات رساله و تحويل نسخه‌هاي رساله فرم شماره 5
6 فرم تحويل نسخه‌هاي رساله صحافي شده دكتراي تخصصي بعد از دفاع فرم شماره 6
7 فرم اطلاعات رساله‌ دكتراي تخصصي فرم شماره 7 (ب)
8 فرم گزارش پيشرفت كار شش ‌ماهه رساله ‌ دكتراي تخصصي فرم شماره 8
9 فرم حضور دانشجو در سه جلسه دفاع فرم شماره 9
10 اطلاعيه جلسه دفاع از رساله براي دريافت درجه دكتراي تخصصي فرم شماره 10
11 تفاهم‌نامه پژوهشي با استادان راهنماي خارج از دانشگاه آزاد اسلامي فرم شماره 11
12
فرم تاييد مقاله اول جهت دفاع از رساله دكتري
 13 فرم مقاله دوم جهت تسويه
 دريافت فرم
14 فرم منشور اخلاقي و  اصالت رساله  دريافت
15 كليه فرمها فرمها
تعداد بازدید: 6
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal