۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد
logo titlefa title
home
1394/11/01 نحوه نگارش آدرس مقالات
نحوه نگارش آدرس مقالات

قابل توجه اساتيد فرهيخته ودانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري

 

مطابق بخشنامه هاي معاونت پژوهش وفناوري دانشگاه :

 

1- در مقاله هاي  مستخرج از رساله و پايان نامه، نويسنده اول دانشجو و به نام  واحد محل تحصيل دانشجو و استاد راهنما*عهده دار مكاتبات(نويسنده مسئول) است.

     شيوه آدرس دهي مقاله ها:

       الف- مقاله هاي  انگليسي:

Department of …………., kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran

       ب- مقاله هاي  فارسي :

                       گروه.................، واحد كاشان ، دانشگاه آزاد اسلامي ،كاشان، ايران

      ج- مكاتبات مقاله:

عهده دارمكاتبات بايد نشاني پست الكترونيكي خود رااعلام كندوهمچنين باعلامت هايي         مانند ستاره يا كشيدن زير خط در ميان ساير نويسندگان مقاله مشخص شود.

 

1- فقط  نام دانشجو،استاد راهنما واستاد مشاور (درصورت وجود) مي توانند درمقاله درج شود.

2- درمورد آن دسته از پايان نامه هاي كارشناسي ارشدودكتري تخصصي كه ازاعضاي هيات علمي دانشگاه ها،موسسه هاومراكز پژوهشي معتبر ورسمي (به جزاستاد راهنما ومشاور)استفاده مي شود،تصميم گيري درباره درج نام اين افراد درمقاله هاي مستخرج به عهده استاد /استادان راهنما است،اما 3 ماه قبل از برگزاري جلسه دفاع بايد با درخواست كتبي از شوراي پژوهشي دانشگاه تاييديه درج نام شخص نظر را دريافت نمايد.

3- دانشجو موظف است قبل ازارسال مقاله به مجلات يا همايش وكنفرانس ،درخصوص اعتبارآنها ازدفترمعاونت پژوهش وفناوري-دفترعلم سنجي استعلام نمايد.

 

4- بديهي است در صورتي كه  موارد فوق  رعايت نشود،مسئوليت عدم تعلق نمره و تشويقي به عهده شخص دانشجوخواهد بود.

 

 

 

معاونت پژوهش وفناوري دانشگاه

امورپايان نامه و رساله

تعداد بازدید: 1866
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal