۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
logo titlefa title
home
1394/10/28 مشاهده كارت امانت عضو
مشاهده كارت امانت عضو
 
راهنماي سرويس امانت كتابخانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان

مشاهده كارت امانت عضو

در اين بخش عضو مي تواند كتابهايي را كه امانت گرفته ببيند بديهي است كه تمام مشخصات اماني كتابها نيز نيز در دسترس عضو خواهد بود. 
1-    ابتدا براي اتصال به كارت امانت، كليد ورود را انتخاب نمائيد.