۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
logo titlefa title
home
1394/08/28 بخش خدمات فني
بخش خدمات فني
 
 
 
 
 
بخش خدمات فني ( فهرست نويسي و آماده سازي)
 
    معرفي مسئول بخش خدمات فني:
    نام و نام خانوادگي: فاطمه سربلوكي
    تحصيلات: كارشناسي زبان و ادبيات فارسي
    تلفن داخلي: 156
 
         بخش فني و فهرست نويسي وظايفي از قبيل آماده سازي و ثبت كتاب در دفاتر ثبت كتابخانه و تهيه اطلاعات كتاب شناختي از قبيل فهرست نويسي توصيفي (شامـل عنـوان، نويسنده، مترجم، ناشـر و...) و تحليلي (رده بندي و موضوع) كتاب را بر عهده دارد. اين بخش به دو قسمت: بخش انتخاب و سفارش مواد چاپي و غير چاپي و همچنين بخش سازماندهي مواد (بخش فهرست نويسي) تقسيم مي شود كه وظايف آنها به شرح ذيل مي باشد:

          بخش انتخاب و سفارش مواد چاپي و غير چاپي
     جمع آوري درخواست هاي خريد منابع، پردازش هاي لازم جهت عدم تكراري بودن منابع و تعيين اولويت ها و نهايتا ثبت منابع در اين بخش صورت مي گيرد.

        بخش سازماندهي مواد (بخش فهرست نويسي)
      سازماندهي منابع اعـم از فهرست نويسي توصيفي و تحـليلي، رده بنـدي و آمـاده سازي در ايـن بخش صورت مي گيرد. فهرست نويسي بر اساس قواعد فهرست نويسي انگلو امريكن و با استفاده از نظام رده بندي LC  كتـابخانه كنگره امريكاست. فـرآيند فهرست نويسي بصورت رايانه اي و با استفاده از نرم افزار جامع سيمرغ تحت وب صورت مي پذيرد.ضمنا ايـن بخش مجهـز بـه اينتـرنت بوده و از كتـابخانه كنگره امـريكا و كتابخـانه ملي جهت ISO بـراي فهـرست نويسي كتب استفاده مي نمايد و ابزار فني و فهرست نويسي را در حد مطلوب در اختيار دارد.آماده سازي فنـي شامـل چاپ باركـد و برچسب شمـاره كتـاب از ديگر فعاليتهاي بخش خـدمـات فنـي است. پس از اينـكه اطلاعات كتابشناختي وارد برنامه كتابخانه شد باركد و ليبل مخصوص كتاب چاپ شده و به عطف كتاب چسبانده مي شود. در اين بخش خانم فاطمه سربلوكي فعاليت بسزايي دارد و كليه امور مربوط به اين بخش، توسط ايشان انجام مي گيرد.
 
 
 

تعداد بازدید: 7
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal