۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
logo titlefa title
home
1394/08/27 آيين نامه و مقررات
آيين نامه و مقررات

 
 
 
 
 
 
بسمه تعالي

آيين نامه استفاده از كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي-واحد كاشان

به منظور ايجاد نظم و ارائه تسهيلات مكفي به اعضاي هيات علمي، كاركنان و دانشجويان جهت استفاده از كتابخانه دانشگاه، آيين نامه ذيل تدوين و به تصويب هيات رئيسه محترم دانشگاه رسيده و از تاريخ 1/7/91 لازم الاجرا مي باشد .

ماده1- اعضاي كتابخانه

1-1: اعضاي هيات علمي

2-1: دانشجويان دانشگاه

3-1: كاركنان دانشگاه

تبصره1: كليه فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي و دانشجويان و اعضاي هيات علمي ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي با ارائه معرفي نامه و كارت دانشجويي از دانشگاه يا موسسه آموزشي مربوط مي توانند از امكانات و تسهيلات كتابخانه فقط در سالن مطالعه بخش مرجع استفاده نمايند.

ماده2- مدارك عضويت

1-2: پرداخت حق عضويت يكساله براي دانشجويان به شماره حساب ملي جاري 0106352905007 مطابق جدول ذيل :


مبلغ حق عضويت(ريال)

دانشجويان كارداني و كارشناسي

50000

دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري

100000

2-2: ارائه معرفي نامه براي دانشجويان تبصره 1 ماده 1

ماده3- مقررات امانت گرفتن مواد كتابخانه

1-3: كتب، اسناد و مدارك فقط به كساني كه داراي كارت عضويت مي باشند امانت داده مي شود.

2-3: هر يك از اعضاي كتابخانه فقط با ارائه كارت عضويت خويش مي توانند از خدمات كتابخانه استفاده نمايند .

3-3: تعداد كتب اماني، حداكثر مدت زمان امانت كتب و شرايط و ضوابط ديركرد در جدول ذيل آمده است .

نوع عضويت

تعداد كتب اماني

حداكثر مدت امانت

جريمه ديركرد

اعضاي هيات علمي تمام وقت و نيمه وقت

8 جلد

150 روز

*براي بار اول بدون جريمه براي بار دوم به بعد به ازاي هر روز دير كرد 1000 ريال

كارمندان

4 جلد

40 روز

*به ازاي هر روز تاخير مبلغ 1000 ريال جريمه

*براي تاخيرهاي بيش از 60 روز علاوه بر جريمه ديركرد،به همان مدت زمان محروميت از كتابخانه اعمال خواهد شد

دانشجويان كارداني و كارشناسي

4 جلد

40 روز

دانشجويان كارشناسي ارشد

5 جلد

60 روز

*به ازاي هر روز تاخير مبلغ 1000 ريال

*براي تاخير بيش از 90 روز علاوه بر جريمه ديركرد، به همان مدت زمان محروميت از كتابخانه اعمال خواهد شد

دانشجويان دكتري

6 جلد

90 روز

*به ازاي هر روز تاخير مبلغ 1000 ريال

*براي تاخير بيش از 120 روز علاوه بر جريمه ديركرد، به همان مدت زمان محروميت از كتابخانه اعمال خواهد شد

 

لازم به ذكر است كتب اماني تمديد نمي شوند زيرا مدت امانت آنها دو برابر است بطور مثال براي دانشجويان كارداني و كارشناسي بجاي 20 روز ، 40 روز است و در زمان فرجه امتحانات مدت امانت كتاب همان (40 روز) و در تابستان مدت 60 روز است البته تعيين مدت زمان براساس نياز دانشجو توسط رئيس كتابخانه قابل تغيير است.

تبصره1: كتابخانه، كتابهايي را كه متقاضي بيشتري دارند و امكان تهيه نسخه هاي بيشتري از آنها وجود ندارد در بخش مرجع كتابها نگهداري خواهد كرد تا منحصرا در كتابخانه مورد استفاده قرار گيرد .

تبصره2: در مورد كتابهايي كه درخواست امانت گرفتن براي آنها زياد است كتابخانه مي تواند آنها را در رديف كتب رزروي قرار داده و مدت امانت را تقليل دهد .

4-3: كتابخانه در پايان هر نيمسال تحصيلي اسامي دانشجوياني كه كتابهاي امانتي را عودت نداده اند در تابلو اعلانات اعلام مي نمايد . چنانچه تا 15 روز پس از اعلام كتبي، دانشجو نسبت به استرداد كتاب امانتي اقدام ننمايد، دانشگاه از ثبت نام ترم بعدي نامبرده خودداري خواهد نمود .

5-3: اعضاء هيات علمي و كاركنان به هنگام بازنشستگي يا انتقال و دانشجويان در مواقع اخراج، انصراف از تحصيل، انتقال به واحد ديگر يا فراغت از تحصيل موظفند از كتابخانه برگ تسويه حساب دريافت نمايند.

ماده4- گم كردن يا صدمه زدن به كتاب

1-4: مسئوليت حفظ و نگهداري كتب و ساير مواد اماني از هر جهت به عهده امانت گيرنده مي باشد.

2-4: امانت گيرندگان موظفند در صورت آسيب رساندن، پاره كردن، چيدن و جداكردن اوراق يا تصاوير كتابهاي امانتي و يا گم كردن آنها، با صلاحديد و تشخيص رياست كتابخانه، نسبت به تهيه كتب يا مواد اماني و جبران خسارت وارده در اسرع وقت اقدام نمايند. در غير اينصورت با آنان طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

تبصره1: چنانچه عضو نتواند عين كتاب يا مواد امانتي را عودت دهد، دو برابر بهاي آن براساس نرخ روز محاسبه و از وي دريافت خواهد شد. ضمنا عضويت امانت گيرنده به مدت يك نيمسال لغو خواهد شد .

تبصره2: در صورتيكه كه شخص بدون اجازه و انجام مراحل لازم، كتاب يا موادي را به هر طريق از كتابخانه يا آرشيو خارج نمايد مراتب در كميته انضباطي دانشگاه مطرح و اتخاذ تصميم مي گردد .

ماده5-منابع و موادي كه امانت داده نمي شوند.

1-5: آثار خطي، كتب نفيس و گرانبها و چاپ‌هاي ناياب

2-5: كتب مرجع

3-5:كتب لاتين تك نسخه اي

4-5: نقشه‌ها و اطلس‌ها

5-5: بولتن ها، كارآموزيها و پروژه ها، مجلات و نشريات

6-5: اقلام ديداري و شنيداري (نوارهاي كاست و ويدئو- CD) نسخه هاي اصل اقلام ديداري و شنيداري امانت داده نمي‌شود ولي كپي آنها به مدت 2 روز امانت داده مي شود.

7-5: هرگونه نرم افزار كامپيوتري

تبصره: استفاده از منابع و مراجع فوق الذكر تنها در مخزن كتابخانه و زير نظر مسئولين كتابخانه ميسر خواهد بود.

ماده6- نمونه برداري و تكثير از مواد كتابخانه

1-6: هر نوع تكثير و نمونه برداري از مواد كتابخانه منوط به كسب مجوز از مسوول كتابخانه مي باشد.

2-6: هر نوع تكثير و نمونه برداري از پايان‌نامه‌ها منوط به موافقت كتبي استاد راهنماي رساله مربوطه و مسوول محترم كتابخانه خواهد بود .

ماده 7- قوانين استفاده از منابع كتابخانه ديجيتال

1-7: كتابخانه ديجيتال فقط براي استفاده آموزشي و پژوهشي است و در صورت استفاده تجاري، كتابخانه مختار به قطع دسترسي كاربر و در مواقع گسترده مجاز به قطع دسترسي دانشگاه و دريافت غرامت است.

2-7:دسترسي به كتابخانه ديجيتال صرفا محدود به دانشجويان ، كارمندان و اعضاي هيات علمي دانشگاه بوده و به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعطا نخواهد شد.

3-7: نام كاربري و رمز عبور صرفا و انحصارا مختص شخص ثبت نام كننده است و هيچ شخص ديگري حق استفاده از آن را ندارد، در صورت تخطي كتابخانه مجاز به قطع دسترسي است.

4-7:استفاده غير علمي و خارج از حد مجاز از هر يك از منابع(عمل دانلود سيستماتيك)، اعم از دانلود دهها مقاله بصورت يكجا، نصب و اجراي نرم افزارهاي دانلود و مواردي از اين قبيل، منجر به قطع موقت و در صورت تكرار قطع دائم دسترسي دانشگاه به منبع پژوهشي مربوطه خواهد شد.

(لازم به ذكر است تعداد كتب در برنامه كتابخانه قابل تغيير است)

 


تعدادكتب الكترونيكي

دانشجويان كارداني و كارشناسي

2

دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري

4

تعداد بازدید: 36
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal