۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
logo titlefa title
home
1394/07/06 معرفي
معرفي

معرفي هسته پژوهشي معماري و انرژي :

§         عوامل اقليمي به طورمستقيم  و به تبع آن نحوه ساخت و ساز برمحيط زيست موجودات زنده بخصوص انسانها تاثير گذار مي باشد وازسوي ديگر فعاليت هاي انساني در سطح كره زمين درمقياس و شرايط متفاوت انجام مي گيرد. امروزه لزوم توجه به شيوه هاي تاثير گذار در ساخت و ساز كه مي تواند منجر به آسايش بيشتر انسان و حفظ محيط زيست گردد ، ضروري به نظر مي رسد.

در پژوهش هاي معماري و انرژي تلاش مي گردد  با تلفيق دانش قديم و جديد صنعت ساختمان ، روشي را پيش روي قرار دهد  تا معماري امروز از ديدگاه استفاده از انرژي هاي طبيعي جوابگوي نيازهاي مادي و معنوي انسانها باشد.با توجه به اينكه انرژي يك مقوله فرابخشي در ساختمان مي باشد، ضروري است تا كليه رشته هاي تخصصي مرتبط ، در اين امر دخيل باشند.

 هدف غايي از مباحث مرتبط به معماري و انرژي ، كسب مهارت در بهره مندي از عوامل اقليمي - بومي و انرژيهاي تجديد شونده در طراحي معماري پايدار و صرفه جويي در مصرف انرژي است .در اين راستادر نظر گرفتن عوامل  پايداري و محيط زيست در اصول طراحي معماري موضوع تحقيق و پژوهش هاي به روز در امر ساختمان سازي مي باشد .لذا هسته پژوهشي معماري و انرژي خورشيدي با رويكرد فناوري هاي نوين در ساختمان در راستاي استفاده از انرژي هاي پاك در امر ساخت و ساز تشكيل مي گردد كه اهم برنامه هاي آن با توجه به اهداف مذكور به شرح ذيل است:

  •                 ترويج و توسعه بهرهگيري از منابع انرژيهاي تجديدپذير و نوشونده در ساختمان.
  •              شناسايي، معرفي و بهرهگيري از طراحان، مجريان، متخصصان و دانش پژوهان مستعد و خلاق در امر بهرهگيري از انرژيهاي نو
  •              ارتباط و ايجاد همياري و همكاري با سازمانها، شركتها و موسسات مرتبط در زمينه بهينهسازي مصرف انرژي و انرژيهاي نو (از طريق عقد تفاهمنامههاي همكاري و يا معرفي).
  •             آموزش، مشاوره و آگاهسازي اعضا، محترم هسته و ساير علاقمندان به مباحث بهرهگيري از انرژيهاي نو و ايجاد راهكار مناسب جهت اجراي طرحهاي مربوط به سيستمهاي هوشمند در ساختمان
  •             شناسايي و معرفي تجهيزات و مصالح نوين بهينهسازي مصرف انرژي در ساختمان و تجهيزات كاربردي انرژيهاي نو در ساختمان همانند پنلهاي فتوولتائيك، سيستمهاي هوشمند ساختمان، عايقهاي مناسب و مصالح نانو .
  •          اقدام به تاليف و ترجمه كتب و بروشور ،و تدوين راهكارهاي اجرايي مرتبط به زمينه انرژي 
تعداد بازدید: 7
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal