۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
logo titlefa title
home
1394/06/25 معرفي مجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي آموزشي
معرفي مجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي آموزشي
مجموعه هاي آزمايشگاهي و كارگاهي آموزشي :
مجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان 
مجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي آموزشي و پژوهشي در 8 مجموعه زير سازماندهي شده و بالغ بر 53 واحد آزمايشگاهي و كارگاهي را شامل مي شود. در اين مجموعه ها 50 نفر از استادان و كارشناسان در طول سال بصورت مستمر به امر آموزش و تربيت علمي و تخصصي دانشجويان مشغول مي باشند. اين مجموعه ها عبارتند از :
 
مجموعه آزمايشگاههاي مهندسي مكانيك جامدات و مقاومت مصالح 
  مجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي مهندسي مكانيك و مقاومت مصالح دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان مجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي مهندسي مكانيك جامدات و مقاومت مصالح دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان
مجموعه آزمايشگاههاي مهندسي مكانيك سيالات و انرژي هاي نو
 مجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي مهندسي مكانيك سيالات و انرژي هاي نو  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان مجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي مهندسي مكانيك سيالات و انرژي هاي نو  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان
مجموعه آزمايشگاههاي مهندسي عمران و معماري
 مجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي مهندسي عمران و معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان مجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي مهندسي عمران و معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان
  مجموعه آزمايشگاههاي مهندسي كامپيوتر
مجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان مجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان
 مجموعه آزمايشگاههاي مهندسي برق
مجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان مجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان
مجموعه كارگاههاي فني و مهندسي
 مجموعه كارگاههاي فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان مجموعه كارگاههاي فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان
مجموعه آزمايشگاههاي فيزيك ، شيمي و مهندسي پليمر
مجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي فيزيك ، شيمي و مهندسي پليمر دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان مجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي فيزيك ، شيمي و مهندسي پليمر دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان
مجموعه آزمايشگاهها وكارگاههاي مهندسي نساجي
مجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي مهندسي نساجي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشانمجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي مهندسي نساجي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان
تعداد بازدید: 12
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal