۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
logo titlefa title
home
1394/06/09 معرفي مركز رشد
معرفي مركز رشد
مركز رشد واحدهاي فناور و كارآفرين(دانش محور) دانشگاه آزاد اسلامي كاشان 
 
Kashan IAU'S Incubator Center of Technology Units 
 
آشنايي با مركز رشد
 
     امروزه توسعه مبتنى بر دانايى جايگزين توسعه مبتنى بر مواد اوليه و توسعه مبتنى بر سرمايه شده است. و كشورها به سمت اقتصاد مبتنى بر دانايى يا همان اقتصاد دانش محور در حال حركت هستند. به عقيده برخى از دانشمندان، ديدگاه آينده، ديدگاه دانايى محورى است كه در آن جذب منابع انسانى، جذب دانايى و جذب فناورى اهميت دارد. در اين ديدگاه بيشترين تاكيد بر تحقيق و توسعه مى باشد و بدين منظور تربيت و آماده سازى نيروى انسانى كارآفرين مورد توجه قرار مى گيرد و يكى از مراكزى كه با هدف پرورش كارآفرين ايجاد مى شود، مراكز رشد است.
مراكز رشد به عنوان حلقه اي از زنجيره توسعه اقتصادي هر منطقه از اهميت وي‍‍‍ژه اي برخوردار است به طوري كه در تعاريف جهاني اگر براي يك منطقه بخواهيم راهبردي انديشمند و هماهنگ مبتني بر خرد و دانش تدوين نماييم تا به افق مد نظر برسيم بايستي بر روي مراكز رشد برنامه ريزي نماييم. چرا كه بر اساس تعريف اقتصاد كه اقتصاد يعني تخصيص منابع محدود به نيازمندي هاي نا محدود است. در مسير توسعه اي مناطق و استانها مراكز رشد مصداق واقعي اين تعريف از اقتصاد به معني رشد استانها و مناطق با كمترين هزينه مي باشد.
اقتصاد مبتنى بر دانايى يعنى هنر تبديل ايده به محصول محصولى كه با قيمت مناسب و در زمان مناسب به بازار عرضه مى شود. بنابراين اگر يك اقتصاد، توانايى اين را داشته باشد كه سه مولفه ياد شده را همزمان ارضا كند و تعداد زيادى موسسه و شركت نيز در اين بدنه فعال باشند، از چنين شرايطى به عنوان اقتصاد مبتنى بر دانايى نام مى بريم.
بنابراين اقتصاد دانايى محور احتياج دارد به لشكرى ازشركت هاى نوآور، ريسك پذير، باهوش وايجاد شركت هايى بااين سطح گستردگى نيازمند فرمول هاى سيستماتيك در سطح وسيع است وانتظار براى اينكه بالاخره محصول وارد بازار شود پس مى توان گفت در اقتصاد دانايى نقش بنيانى بر عهده شركت هاى كوچك ومتوسط است البته شركت هاىبزرگ هم ستون هاى اصلى اقتصاد دانايى محور به حساب مى آيند. منتهى كارى كه از شركت هاى كوچك برمى آيد، از عهده شركت هاى بزرگ ساخته نيست و كارى كه شركتهاى بزرگ مى توانند انجام دهند از شركت هاى كوچك برنمى آيد. بنابراين لازم است اين همه دركنار يكديگر قرار بگيرند تا اقتصاد مبتنى بردانايى شكل بگيرد.
مراكز رشد و فنآوري با هدف فراهم آوردن محيط هاي پژوهشي – تجاري سعي براين دارند كه توانايي مراكزمختلف اعم از دانشگاهها ، صنايع و شركتهاي دولتي و خصوصي را بمنظور تجاري كردن نتايج تحقيقاتشان ياري نموده وسعي مي نمايند كه با تلفيق توانايي پژوهشگران ،كارآفرينان و صاحبان صنايع به توسعه سريع فنآوري كشوركمك نمايند.
مراكز رشدوفنآوري با ايجاد فضاي مناسب وارتباط هرچه بيشتر با صنايع ودانشگاهها وبهره گيري اين دوعنصر موثردر توسعه وپيشرفت فنآوري با يكديگر ،كمك به عملي كردن فنآوري در مراكز صنعتي ،دادن مشاوره هاي لازم وارتباط مستمربا صاحبان صنايع ودانشگاهها به ترميم بيشتر اين رابطه كمك نموده وبا بهبود توليدات وصادرات واحدهاي صنعتي به توسعه هر چه بيشتر كشور كمك نمايندمراكزرشد وفنآوري با كمك به پژوهشگران وكارآفرينان صاحب ايده وحمايتهاي مختلف از آنان براي تبديل ايده به كسب وكار وكاهش ريسك هاي تجاري نمودن ايده هاي نواز طريق كاهش هزينه هاي بالاي راه اندازي كسب وكار ،آشنايي بيشتر اعضا ء تيم مديريتي وشركاءبا يكديگر ، آشنايي با آينده ي صنعت ،بازارو مشتري ، استفاده از خدمات مشاوره اي وفني وامكانات آزمايشگاهي وكارگاهي دانشگاههاي موسس مراكزرشد وفنآوري ،به باروري وتبديل به كسب وكار شدن ايده وتوانايي رقابت آنهابا كسب وكارهاي بزرگ خارج از مركز رشد كمك مي نمايندواين عمل ريسك كسب وكار را كاهش ودرصد موفقيت آنها را در بازار افزايش مي دهند.
بنابراين با اجراي ماموريت هاي اصلي مراكز رشدمي توان ضمن تقويت بيشتر ارتباط با صنعت ولزوم بكارگيري افرادتحصيل كرده در صنايع ، تغيير نگرش دانشگاهها وعملياتي شدن بيشتر فارغ التحصيلان ، پيشرفت بيشتر صنعت وايجاد فنآوريهاي جديد از طريق تبديل ايده هاي نوبه دانش فني وفروش به بخش صنعت به اجراي كسب وكارصنعتي كمك شايان توجهي نمود.
 
مخاطبان مركز رشد
 
مخاطبان اصلي مركز رشد واحدهاي فناوري را بصورت زير تقسيم بندي نمود:
• مخاطباني كه داراي ايده تجاري مشخص و يا دانش كافي در زمينه مورد نظر هستند اما از توانايي مالي بالايي برخوردار نيستند.
• مخاطباني كه داراي توانايي مالي كافي هستند اما فاقد ايده تثبيت شده تجاري در يكي از حوزه هاي فناوري ميباشند.
• مخاطباني كه ايده تثبيت شده نداشته و از توانايي مالي بالايي برخوردار نيستند اما در رشته هاي دانشگاهي مرتبط با فناوري سررشته دارند.
مخاطبان اصلي شامل : اعضائ هيئت علمي ، دانشجويان درحال تحصيل ويافارغ التحصيل ، واحدهاي تحقيق وتوسعه دانشگاه و صنايع باشند.
 
خدمات قابل ارائه به مخاطبان
 
1) خدمات اسكان : شامل فضاي اداري اختصاصي ، اتاق جلسات ، سالن كنفرانس ، رستوران ، پاركينگ
2) خدمات اداري : شامل منشي گري ، تايپ و تكثير ، تلفن ، فاكس ، مديريت مالي ، كارپردازي ، تجهيزات اداري
3) خدمات كارگاهي و آزمايشگاهي : شامل استفاده از كارگاه ها و آزمايشگاههاي مستقر در مركزودانشگاه و طرف قرار داد با مركز رشد
4) خدمات شبكه و اطلاع رساني : شامل شبكه اينترنت با سرعت بالا ، استفاده از كتابخانه دانشگاه آزاداسلامي واحدكاشان و ساير كتابخانه هاي طرف قرارداد با مركز رشد ، سفارش خريد كتب و مجلات
5) خدمات آموزشي : شامل برگزاري كلاس ها و دوره هاي تخصصي علمي ، فني و تجاري از قبيل مديريت و كنترل پروژه ها ، روش هاي تحقيق ، تحليل داده ها ، بازاريابي و ساير دوره هاي تخصصي بنا به درخواست واحد ها و تشخيص مركز رشد ، حضور در سمينارها ، كارگاههاي آموزشي و نمايشگاهها
6) حمايت هاي مالي : شامل اعطاي وام هاي كم بهره ، خريد تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ، پرداخت هزينه تعميرات دستگاهها ، پرداخت حق مشاوره داخل و خارج از مركز و هزينه شركت در نمايشگاهها ، هزينه خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي خارج از مركزطبق قرادادومقررات مركز
كليه خدمات تقويم به پول شده و طبق مقررات مركز از گروههاي استقرار يافته دريافت خواهد شد
 
تعريف واحدهاي فناور
 
     واحدهاي داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد بوده كه با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي و در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي نمايند. اين واحدها از جمله شامل شركتهاي خصوصي، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه ها يا دستگاه هاي اجرايي هستند.
 
تعداد بازدید: 24
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal