۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
logo titlefa title
home
1394/06/05 معرفي كارشناس ارشد و همكاران مجموعه
معرفي كارشناس ارشد و همكاران مجموعه
مجموعه آزمايشگاه هاي عمران و معماري
آزمايشگاه مكانيك خاك و ژئوتكنيك در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان
 نام و نام خانوادگي مسئول ارشد :
 مهندس محمد رضا كريمي كارشناس ارشد آزمايشگاه مهندسي عمران و معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان
 آقاي مهندس محمد رضا كريمي
• مدارك تحصيلي و علمي و دوره ها: 
 كارشناسي ارشد مهندسي عمران – مهندسي و مديريت ساخت
 
• سوابق اجرائي و مسئوليت ها :
-مدير فني آزمايشگاه مكانيك خاك دانشگاه آزاد اسلامي كاشان
- مدرس آزمايشگاه مكانيك خاك دانشگاه كاشان
- مدرس آزمايشگاه مكانيك خاك – بتن و مصالح ساختمان موسسه آموزش عالي سينا كاشان
- مدير فني آزمايشگاه مكانيك خاك شركت سنجش مقاومت مصالح پارس پيشگام
- مسئول امورقراردادي خدمات مشاوره آزمايشگاهي با بيش از 22 سال سابقه و انجام بيش از 300 پروژه تحقيقاتي و مطالعاتي آزمايشگاهي
 
• اطلاعات تماس ، تلفن و ايميل  :
تلفكس : 55621273 -031
ايميل  : mr.karimi889@gmail.com
 
• نام و نام خانوادگي همكار مجموعه :

مهندس ابولفضل كتابي كارشناس آزمايشگاه مهندسي عمران و معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان
آقاي مهندس ابوالفضل كتابي

• مدارك تحصيلي و علمي و  دوره ها:
كارداني ساختمان هاي بتني

• سوابق اجرائي و مسئوليت ها :
تكنسين كارگاه ساختمان

• اطلاعات تماس  :
(ketabi1390@gmail.com) :ايميل
 
• نام و نام خانوادگي همكار مجموعه

مهندس محمد رضا صفاريان كارشناس آزمايشگاه مهندسي عمران و معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان
آقاي مهندس محمد رضا صفاريان

• مدارك تحصيلي و علمي ودوره ها:
ليسانس مهندسي عمران - عمران
 
• سوابق اجرائي و مسئوليت ها :
كارشناس كارگاه نقشه برداري
 
• اطلاعات تماس :
Saffarian 91@yahoo.com
031-55540055

نام آزمايشگاه / كارگاه مجموعه عمران و معماري :
1 آزمايشگاه مكانيك خاك آزمايشگاه مكانيك خاك
2 آزمايشگاه روسازي راه آزمايشگاه روسازي و قير و آسفالت 
3 آزمايشگاه بتن و مصالح ساختمان آزمايشگاه تكنولوژي بتن
4 آزمايشگاه بتن و مصالح ساختمان آزمايشگاه مصالح ساختمان
5 عمليات نقشه برداري نقشه برداري ساختمان


كليه تجهيزات موجود در مجموعه به تفكيك  آزمايشگاه مكانيك خاك :
- آزمايش دانه بندي روش تجزيه مكانيكي با الك هاي استاندارد ، دانه بندي هيدرومتري
- تعيين حدود اتربرگ ( حد رواني – حد خميري – حد انقباض )
- آزمايش تراكم روش اشتوي اصلاح شده (T180)
- آزمايش دانسيته در محل
- آزمايش CBR
- آزمايش نفوذ پذيري به روش بار افتان و روش پتانسيل ثابت
- آزمايش تحكيم
- آزمايش برش مستقيم خاك به روش (UU , CU , CD )
- آزمايش بارگذاري صفحه ديجيتال با ظرفيت 500 KN
- آزمايش سه محوري خاك به روش (UU , CU , CD )
- آزمايش نفوذ استاندارد ( SPT)


كليه تجهيزات موجود در مجموعه به تفكيك  آزمايشگاه روسازي راه و قير و آسفالت :
آزمايشات قير :
- تعيين درجه نرمي قير
- تعيين درجه اشتعال قير
- تعيين درجه نفوذ قير
- تعيين وزن مخصوص قير
- تعيين افت وزني قير
- تعيين كند رواني قير

آزمايشات آسفالت :
- طرح اختلاط و تهيه فرمول كارگاهي آسفالت گرم
- تجزيه آسفالت ( اكستراكشن )
- تعيين وزن مخصوص تئوريك آسفالت به روش رايس
- تعيين مقاومت مارشال و رواني آسفالت

كليه تجهيزات موجود در مجموعه به تفكيك  آزمايشگاه بتن و مصالح ساختمان :
آزمايشات سنگدانه ها :
- آزمايش دانه بندي مصالح سنگي
- تعيين درصد شكستكي سنگدانه ها
- تعيين تورق و تطويل سنگدانه ها
- تعيين وزن مخصوص ظاهري و حقيقي و درصد جذب آب سنگدانه ها
- تعيين مقاومت سايشي سنگدانه ها
 آزمايشات بتن :
- تعيين مقاومت فشاري بتن نمونه هاي مكعبي15*15*15 و نمونه هاي استوانه اي15 *30
- كرگيري ( مغزه گيري ) بتن سخت شده و تعيين مقاومت فشاري نمونه ها
- تهيه فرمول كارگاهي بتن
- كاليبراسيون كارخانه توليد بتن آماده
 
كليه تجهيزات موجود در مجموعه به تفكيك كارگاه نقشه برداري :
-دوربين توتال استيشن
-دوربين تئودوليت T16 ( جهت زاويه خواني )
-دوربين نيو ( جهت تراز يابي )
 
تعداد بازدید: 44
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal